Zeller-Keramik.nl

Veilig en vertrouwd!

Zeller-keramik.nl is
onderdeel van
De Kruijf Serviezen welke
al vele jaren op internet
serviezen van verschillende
merken aanbied,

Veilig betalen middels:

Leverings- en betalingsvoorwaarden

De bestelling, welke u per e-mail heeft verzonden, wordt per omgaande automatisch bevestigd. Ontvangt u deze niet, stuur ons even een email zodat u alsnog de bevestiging ontvangt.

 

De betaling kunt u direct met IDEAL doen. Als u kiest voor Advance Payment , moet u zelf - aansluitend aan het versturen van het bestelformulier - het totaalbedrag overmaken naar het rekeningnummer hetgeen op de bevestiging staat vermeld. De Advance Payment betalingen dienen uiterlijk binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. De  factuur inzake uw bestelling en betaling ontvangt u digitaal, gelijktijdig met ons verzendbericht van het pakket.  


De levering is binnen 5 - 7 werkdagen na ontvangst van de betaling (mits voorradig). Indien een artikel niet/niet voldoende op voorraad is, laten wij u dat weten, onder vermelding van de levertijd die op dat moment bekend is. Levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

 

Wij zorgen voor aflevering per vervoers- of transportbedrijf, koeriersdienst, of op enige andere wijze ter keuze van ons. Verzending naar een postbus is niet mogelijk. Afleveringen zijn niet mogelijk op een bepaald tijdstip.

 

Bezorging/verzending vindt eerst plaats, nadat de betaling voor de te leveren producten door ons is ontvangen (zoals eerder gezegd: betaling uiterlijk 5 dagen na besteldatum). Wij zijn gerechtigd de levering in gedeelten na te komen, de kosten hiervan worden door ons gedragen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

Een bestelling kan evenmin worden geannuleerd/teruggezonden als blijkt, dat deze niet (meer) compleet te leveren is, mits u dit direct bij het plaatsen van de bestelling aan ons laat weten!  Het reeds betaalde bedrag wordt dan teruggeboekt op uw rekening. Met het plaatsen van uw bestelling - zowel per e-mail of telefoon - bent u een wettelijk geldende overeenkomst met ons aangegaan en verplicht u zich tot het vooraf betalen en afnemen van uw bestelling.Voor misverstaan, vertragingen, het niet goed overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van internet, etc. tussen u en ons zijn wij niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.Wijzigingen in prijzen, modellen, kleuren, opschriften/teksten en levertijden zijn voorbehouden, evenals druk- en typefouten. Wij wijzen er met nadruk op, dat serviezen of onderdelen van serviezen afwijkend van kleur kunnen zijn dan hetgeen u reeds in uw bezit heeft van een servies.  In de loop der jaren zijn productiesystemen, samenstelling van verf etc. etc. veranderd waardoor dit mogelijk is. Ook serviezen of onderdelen daarvan, welke u reeds lang(er) in uw bezit heeft kunnen inmiddels door het gebruik, afwassen etc. verkleurd zijn.  Dit is geen reden tot het retourneren van de bestelling of onderdelen daarvan.

 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn - ongeacht de grootte van uw bestelling - voor Nederland Eur 6,75 en voor Belgie en Duitsland Eur 15,00. Overige landen op aanvraag.Als de vervoerder het pakket niet kan afleveren bij u, wordt een formulier in uw brievenbus achtergelaten. Lees dit even goed door en neem contact op zoals aangegeven op dat formulier, zodat een volgende afleverpoging wèl succesvol is. Mocht u nergens op reageren en  hebt u nagelaten ons in te lichten omtrent afwezigheid - om wat voor reden ook - waardoor alle afleverpogingen zijn mislukt,  dan wordt het pakket uiteindelijk door de vervoerder weer aan ons teruggezonden en moeten wij u helaas opnieuw verzendkosten in rekening brengen, welke weer vooraf moeten worden voldaan alvorens uw bestelling opnieuw kan worden verstuurd. Het geeft u geen recht alsnog van de bestelling af te zien. Voor deze tweede verzending brengen wij u de volledige verzendkosten in rekening, hetgeen met name bij een bestelling die uit meerdere dozen bestaat betekent, dat het aanzienlijk hogere verzendkosten zijn dan de Eur 6,75 respectievelijk EUR 15,00 die u bij plaatsing van de bestelling heeft betaald.

Pakketten met daarop foutieve aflevergegevens, worden aan ons geretourneerd door de vervoerder. Als blijkt dat e.e.a. door u foutief opgegeven gegevens zijn, dan  zullen wij opnieuw verzendkosten in rekening  brengen, welke vooruit moeten worden voldaan alvorens het pakket opnieuw wordt verstuurd.


Reclames inzake breuk of beschadiging aan een ontvangen artikel dienen binnen 24 uur na de afleverdatum aan ons te worden gemeld voorzien van div. foto's waarop de breuk/beschadiging duidelijk zichtbaar is. Als tevens de verpakking (buitenste doos) beschadigd of kapot is, stuurt u ook daarvan foto's mee! Pak een ontvangen pakket direct uit en controleer alles. Ook indien u e.e.a. cadeau wilt geven. Controleer zelf het pakket direct na ontvangst!

V.w.b. het evt. omruilen van een artikel is op leveringen de wet kopen op afstand van toepassing, hetgeen in het kort betekent, dat u een bedenktijd heeft van 7 dagen, welke ingaat op de dag van aflevering. Een evt. retourzending kan pas plaatsvinden na overleg met ons en uitsluitend nadat u een goedkeuring hebt ontvangen van ons middels telefonisch contact of een email. Het terugzenden dient uiterlijk binnen 2 werkdagen na dato van onze goedkeuring te gebeuren. De artikelen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking - zoals deze aan u zijn geleverd - en weer verpakt worden,  zodat deze bestand zijn tegen breuk of beschadiging. Uitsluitend ongeschonden art. komen in aanmerking voor terugbetaling of omruilen. 

 

Het te retourneren pakket moet voorzien zijn van duidelijke en juiste adressering en tevens volledige gegevens van de afzender, alsmede moet het door u voldoende zijn gefrankeerd. Uitsluitend dan wordt een pakket door ons geaccepteerd. Het retourneren van een pakket is geheel op risico van de afzender/koper. Nadat het pakket in goede orde door ons is ontvangen, wordt het bedrag van het artikel teruggeboekt op uw rekening. Mocht het om vervanging van een ander artikel gaan, dan wordt dit verstuurd nadat u opnieuw de verzendkosten hebt betaald. Betalingen kunnen worden gedaan middels IDEAL of overgemaakt op rek.nr. NL52RABO0308326229 (Rabobank) De Kruijf Serviezen v.o.f.  Als betalingskenmerk dient het bestelnummer en uw postcode te worden vermeld!

 

RABO-bank:

IBAN-nr. NL52RABO0308326229.

BIC: RABONL2U.


KvK Groningen nr. 30041506
BTW-nr. NL812733563B01Bedrijfsadres:
Zevenmeersveenweg 7
9551 VT SELLINGEN
Tel. 0599 - 32 21  53

Mobiel: 06 51 204 125

email: firmadekruijf@kpnmail.nl

 

 

           

          

         

          


Indien u geen bevestiging ontvangt, maakt u wellicht gebruik van een gratis emailadres zoals bijv. hotmail, yahoo, gmail. Hiervan is bekend, dat zelfs berichten die u wel moet ontvangen niet door het Spamfilter komen. Dus niets ontvangen? Laat het ons even weten per email en wij sturen alsnog een bevestiging.